Arendusjuhtimine

Arendusjuhtimine on organisatsiooni tegevuse edendamine läbi juhtimislahenduste, arengukavade, projektide ja turundusplaanide välja töötamise ning ellurakendamise.

Inimeste otstarbekam rakendamine organisatsiooni põhitegevusse ning ümberkorralduste läbiviimine.

Et mitte tegeleda pidevalt “tulekahjude kustutamisega”, vigade parandamisega, tuleb mõelda läbi, teha plaane.

Strateegiliselt juhtides saad olla fokuseeritud ja efektiivne, tegeleda õigete asjadega, liikuda oma visiooni suunas.

ARENDUSJUHTIMISE PROTSESS

Eesmärgid, põhifookused – millist muutust Sa oma ellu/organisatsiooni soovid ja miks on see Sinu jaoks oluline? Mis on kaugeim visioon, mida suudad täna ette kujutada?

Kus Sa täna paikned? Hetkeolukorra kaardistamine – ettevõtte/organisatsiooni, tööprotsesside, ressursside, meeskonna, juhtide ja iseenda analüüs.

Millised on tänased suurimad väljakutsed?

Mis on väga hästi ja mis täna ei toimi? Mis vajab reaalsuses muutust?

Paneme paika konkreetse tegevusplaani ja liigume üheskoos eesmärgistatult Sinu visiooni suunas. Aegajalt peatume, analüüsime, vajadusel teeme korrektiive.

Meeskond on edu võti – kõige suurem väärtus! Seepärast kaasame ja arendame. Koolitame ja toetame. Julgustame ja motiveerime.

Uus olukord vajab harjumist – uued käitumis- ja töötamismustrid tuleb ajas muuta tavaks.

Projekti käigus käime läbi ARENDUSJUHTIMISE PROTSESSI kõik etapid, mille tulemusel valmib Sinu vajadustest lähtuv strateegiline arendus- ja juhtimisplaan.

Eduka arendusjuhtimise projekti eeldused: avatus võimalikele uutele olukordadele, valmidus panustada.

Ajaliselt oleks mõistlik arvestada 6-12 kuuga, iga etapi juures hindame hetkeolukorda, mõõdame tulemusi, vastavalt vajadusele korrigeerime.

Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com