Arenguprogrammid

Arenguprogrammi eesmärk on konkreetsel teemal süvendatud ja järjepidev õppimine – omandatakse teoreetilised teadmised ja saadakse praktilist kogemusõpet. Kõik selle saab paralleelselt õpingutega oma töökeskkonda rakendada, mis omakorda aitab luua ja ajas kinnistada uusi käitumis- ja töötamismustreid (harjumusi).

Alljärgnevalt mõned võimalikud arenguprogrammide teemad:

– KLIENDITEENINDUS

– MÜÜK JA MÜÜGIJUHTIMINE

– TURUNDUS JA TURUNDUSJUHTIMINE

– JUHTIMINE

Vastavalt vajadusele kaasame arenguprogrammide väljatöötamisse ja läbiviimisesse erinevaid oma ala spetsialiste, koolitajaid, meeskonnatreenereid ja coache.

Seega anna teada oma soovid ja meie omavahelisest tihedast koostööst sünnib parim lahendus.

Eduka arenguprogrammi eeldused: avatus võimalikele uutele olukordadele ja valmidus panustada.

Arenguprogramm on 3-6-12 kuu pikkune koolitus, mis koosneb erinevatest 1-2 päevastest moodulitest ja orienteeruvalt üks kord kuus. Moodulite vahel hindame hetkeolukorda, mõõdame tulemusi, vastavalt vajadusele korrigeerime.

Töötame välja Sinu meeskonna vajadustest ja ettevõtte spetsiifikast lähtuva arenguprogrammi.

PROTSESSI KIRJELDUS

Eesmärgid, põhifookused – millist muutust Sa oma ellu/organisatsiooni soovid ja miks on see Sinu jaoks oluline? Mis on kaugeim visioon, mida suudad täna ette kujutada?

Kus Sa täna paikned? Hetkeolukorra kaardistamine – ettevõtte/organisatsiooni, tööprotsesside, ressursside, meeskonna, juhtide ja iseenda analüüs.

Millised on tänased suurimad väljakutsed?

Mis on väga hästi ja mis täna ei toimi? Mis vajab reaalsuses muutust?

Paneme paika konkreetse arenguprogrammi ja tegevusplaani ning liigume üheskoos eesmärgistatult Sinu visiooni suunas. Aegajalt peatume, analüüsime, vajadusel teeme korrektiive.

Meeskond on edu võti – kõige suurem väärtus! Seepärast kaasame meeskonda juba programmi väljatöötamise juures. Arendame, koolitame ja toetame. Julgustame ja motiveerime.

Uus olukord vajab harjumist – uued käitumis- ja töötamismustrid tuleb ajas muuta tavaks. Anname juhised, kuidas arenguprogrammis õpitu koheselt reaalsesse töökeskkonda integreerida.

Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com