Efektiivne ajajuhtimine

Soovid oma aega efektiivsemalt planeerida? Olla produktiivsem nii õpingutes, tööl kui ka eraelus? Lisaks koolituse teoreetilisele poolele vaatame iseenda sisse ja mõtestame lahti kõik selle, mis on MINU ENDA jaoks see kõige olulisem. Sellest lähtuvalt saame eesmärgistada ja luua efektiivse plaani oma eesmärkide poole liikumiseks.

Kaasa praktilised nõuanded, kuidas:

– aega paremini hallata;

– ajaraiskajatega paremini toime tulla;

– pooleliolevad ja edasilükatud asjad lihtsama vaevaga lõpetada.

Efektiivne ajajuhtimine

Eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on täiendada osalejate ajakasutusoskusi ning suurendada seeläbi tegevuse efektiivsust.

Kellele koolitus on mõeldud:

– noored 8.-12.klass k.a.

– täiskasvanud

Koolitusel tehtavad eneseanalüüsid annavad hea aluse efektiivse ja meeldejääva aastaplaani koostamiseks.

Tagasiside osalejatelt:

“Sai võetud see aeg ja oma prioriteedid kirja panna.”

“Praktiline koolitus, saan seda edaspidi oma elus ja töös kasutada.”

“Palju kasulikke nõuandeid, konkreetne, väga tore ja asjalik koolitaja.”

“Lihtsad näpunäited, mille peale ise ei tule.”

KÄSITLETAVAD TEEMAD – VASTAVALT KOOLITUSE KESTVUSELE JA VAJADUSELE :

Koolitus on jagatud kolmeks mooduliks, kus nii teooriat kui ka praktilisi ülesandeid iseseisvalt ja grupis.

 

I MOODUL: ENESEANALÜÜS
Aeg ja erinevad lähenemisviisid ajajuhtimisele. Kas aega saab üldse juhtida? Milline ajajuht mina olen? Mis mõjutab minu ajakasutust? Mis takistab mul olla efektiivne/produktiivne? Ajaraiskajad ja kuidas nendega toime tulla? Katkestused töö juures – mõju ja toimetulek. Ebameeldivate ja edasilükatud asjadega tegelemine – kuidas ennast motiveerida?

 

II MOODUL: PRIORITEEDID / EESMÄRGID
Igaüks vaatab iseenda sisse ja mõtestab lahti, mis on MINU ENDA jaoks see kõige olulisem. Sellest lähtuvalt saame eesmärgistada ja luua efektiivse plaani oma eesmärkide poole liikumiseks. Prioriteetide seadmine. Eesmärkide püstitamine – nii lühi- kui pikaajalised eesmärgid, SMART lähenemine.

 

III MOODUL: PLANEERIMINE / EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE / PRODUKTIIVSUS
Lähtuvalt prioriteetidest, eesmärkidest ja eneseanalüüsi tulemustest loome efektiivsema plaani oma eesmärkide poole liikumiseks. Efektiivne ajajuhtimine – Eisenhoweri maatriks – oluliste ja kiirete ülesannete eristamine. Kuidas lõpetada pidev “orav rattas” olemine? Tegevusplaani ja päevaplaani koostamine. Miks on tähtaegade seadmine oluline? Ajakasutus projektide juhtimisel. Grupimõtlemine ja grupis otsustamine – millele tähelepanu pöörata, et tuleksid õiged otsused? (nt. Solomon Ash eksperiment, munakeetmise reegel, Parkinsoni seadus jt.).

 

KAASA Lihtsasti rakendatavad ajajuhtimise nipid!

Metoodika:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Suunab reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. Erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud, ajurünnakud, eneseanalüüsid ja loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

Vastavalt vajadusele kas 0,5 päeva (3 ak/h), 1 päev (6 ak/h) või 2 päeva (12 ak/h)

Koolituse läbimisel osaleja:

– oskab analüüsida oma ajakasutust ning suudab enesejuhtimise teel ajaga efektiivsemalt ümber käia;
– on saanud teadlikuks igapäevastest ajaraiskajatest ja oskab nendega paremini toime tulla;
– oskab seada prioriteete olulistest rollidest lähtuvalt;
– oskab seada endale eesmärke ja koostada enda jaoks efektiivsema päevaplaani;
– oskab ennast motiveerida ja leida lahendusi pooleliolevate tööde lõpetamiseks.

TELLI KOOLITUS

“EFEKTIIVNE AJAJUHTIMINE”

JUBA TÄNA!

Küsi personaalset pakkumist:

Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com