Meeskonna areng ja koolitused

Meeskond on edu võti – kõige suurem väärtus! Seepärast kaasame ja arendame. Koolitame ja toetame. Julgustame ja motiveerime. Läbimõeldud motivatsioonipakett ja koolitusplaan toetab meeskonna arengut, annab uut energiat ja värskeid ideid, tõstab töö tulemuslikkust.

Motivatsioonipakett

– eesmärkide sõnastamine/eelarve kokkuleppimine;

– hetkeolukorra kaardistamine, meeskonna motiveerituse analüüs;

– varasemate motivatsioonipakettide kohta info otsimine, analüüs;

– motivatsiooniplaani koostamine/kokkulepete sõlmimine;

– vajadusel motivatsioonipaketi tutvustamine ja juurutamine ettevõttes;

– vajadusel hilisem analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.

Motivatsiooni tõstmiseks aitab alati ka koos veedetud kvaliteetaeg, olgu selleks siis pärastlõuna-seminar, koolitus või kindla teemaga praktiline töötuba. Aitame Sind selle korraldamisel – töötame välja programmi vastavalt Sinu meeskonna eripära ja ettevõtte spetsiifikat arvestades ning viime läbi Sulle sobival ajal ja kohas.

Koolitusplaan

– eesmärkide sõnastamine/eelarve kokkuleppimine;

– hetkeolukorra kaardistamine, meeskonna koolitusvajaduse analüüs;

– eelnevalt läbitud koolituste kohta info kogumine;

– koolitusplaani koostamine/kooskõlastamine;

– koolitajatega suhtlemine/kokkulepete sõlmimine;

– koolitusmaterjalide ettevalmistamine;

– koolituste ettevalmistamine (aeg, koht jne)/läbiviimise korraldamine vastavalt koolitusplaanile ja eelarvele;

– koolituste järgne tagasiside analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.

Töötame välja Sinu meeskonna vajadustest ja ettevõtte spetsiifikast lähtuva arengu- ja koolitusplaani.

Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com