ARENGUAGENTUUR OÜ

Meeskondade areng on meie kirg!

KONTAKTID
Helista: (+372) 524 7575
Kirjuta: info@arenguagentuur.com
JÄLGI MEID
Arenguagentuur-koolitused ja coaching / Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com

Koolitused

Meeskondade areng on meie kirg!

Ole ise see muutus, mida Sa maailmas näha tahad. – Mahatma Gandhi –

Töötame välja just Sinu meeskonna eripära ja ettevõtte spetsiifikat arvestades sobiva koolituse või arenguprogrammi.

Koolituse viime läbi Sulle sobival ajal ja kohas ka nö. “väljasõidu treeningu” vormis üle Eesti erinevates põnevates paikades, kus samaaegselt saab meeskond areneda ja koos kasvada kui ka lõõgastuda.

Hea võimalus sisekoolitusteks, firmaüritusteks: pärastlõuna-seminar, kindla teemaga praktiline töötuba, juhendatud ajurünnak või miks mitte ettevõtte talve- ja suvepäevad.

Koolituste teemad

Eesmärkide seadmine ja saavutamine

Lubadused on ja jäävad vaid lubadusteks. Edasiviiv jõud on õigetel alustel ja õigesti seatud eesmärkidel.

Kuidas ära tunda iseenda jaoks see õige eesmärk või miks mitte ka nt. äriidee?

 

Kui me räägime meeskonnast, siis millised on MEIE MEESKONNA ühised eesmärgid? Kas me oleme nendest teadlikud ja saame neist ka ühtmoodi aru?
Kuidas edasi liikuda?

Millised võivad olla võimalused, takistused, hirmud, vastupanu?
Kuidas seatud eesmärgid saavutada? Mida on selleks vaja?

Ja mis peamine – kes vastutab, kui asjad ei lähe planeeritult?

Eesmärgistamisvõime ja eesmärgipärase tegutsemise suurendamine
KOOLITUS ON MÕELDUD:

Kõigile, kes soovivad teadlikumalt seada eesmärke ja need ka saavutada; juhid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku otsustamisega / teiste kaasamisega eesmärkide saavutamisse.

Käsitletavad teemad:

Eesmärgistamise olulisus ja põhimõtted.
– missioon, visioon, eesmärk, identiteet ja väärtused;

– eesmärgistamise erinevad meetodid, mudelid;

Õpime selgeks 2 laiemalt levinud coachingu mudelit – GROW (ja sellest edasi arendatud GROWTH mudel) ning 4-faasiline planeerimine.

Eesmärgistamine ja eesmärkide analüüsimine. TULEMUSRAAMISTIK.

– minu eesmärkide / äriideede kaardistamine;

– MEESKONNA eesmärkide kaardistamine;

– eesmärkide visualiseerimine ja hindamine ning miks see on oluline;

– millistele motiividele tuginevad meie eesmärgid?

Ressursside kaardistamine.

– millised ressursid meil on olemas ja millised võimalikud ohud / takistused võivad meid eesmärkide saavutamisel tabada?

– kuidas takistustega hakkama saada?

Toimiva ja efektiivse tegevusplaani koostamine.

– eesmärkide saavutamise jälgimine ning vajadusel eesmärgi või tegevusplaani korrigeerimine;

Isikliku vastutuse võtmine toetudes proaktiivsele mõtteviisile.

– kuidas muuta eesmärgistamine, planeerimine, saavutamine meie eluviisi osaks?

– ebaõnnestumiste vältimine, neist õppimine.

KOOLITUSE LÄBIMISEL OSALEJA:

– teab ja oskab kasutada 4-faasilist planeerimist ja GROW mudelit eesmärkide seadmisel;

– oskab püstitada mõõdetavaid eesmärke;

– oskab analüüsida ressursse ja võimalikke ohtusid/takistusi;

– oskab koostada enda jaoks efektiivse tegevusplaani oma eesmärkide poole liikumiseks;

– on teadlik lahendustele suunatud hoiakute olulisusest.

KOOLITUSE KÄIGUS VALMIB IGAÜHEL PERSONAALNE JA/VÕI MEESKONNA EESMÄRKIDE KAART NING EFEKTIIVNE TEGEVUSPLAAN!
Efektiivne ajajuhtimine ja produktiivsus

Soovid oma aega efektiivsemalt planeerida? Olla produktiivsem nii õpingutes, tööl kui ka eraelus? Lisaks koolituse teoreetilisele poolele vaatame iseenda sisse ja mõtestame lahti kõik selle, mis on MINU ENDA jaoks see kõige olulisem. Sellest lähtuvalt saame eesmärgistada ja luua efektiivse plaani oma eesmärkide poole liikumiseks.
Kaasa praktilised nõuanded, kuidas:
– aega paremini hallata ja ajaraiskajatega toime tulla;
– kuidas meeskonnatöös efektiivsem ja arvestavam olla.

Aja juhtimise ja prioriteetide seadmise oskuste parandamine, efektiivse ajakasutuse väärtustamine meeskonnas
TAGASISIDE OSALEJATELT:

“Sai võetud see aeg ja oma prioriteedid kirja panna.”
“Praktiline koolitus, saan seda edaspidi oma elus ja töös kasutada.”
“Palju kasulikke nõuandeid, konkreetne, väga tore ja asjalik koolitaja.”
“Lihtsad näpunäited, mille peale ise ei tule.”

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Koolitus on jagatud kolmeks mooduliks, kus nii teooriat kui ka praktilisi ülesandeid iseseisvalt ja grupis.

TEOORIA JA ENESEANALÜÜS:

Milline ajajuht mina olen? Mis mõjutab minu ajakasutust? Mis takistab mul olla efektiivne / produktiivne? Ajaraiskajad ja katkestused töö juures – mõju ja toimetulek.

PRIORITEEDID / VÄÄRTUSED / EESMÄRGID:

Mõtestame lahti iseenda jaoks kõige olulisema. Sellest lähtuvalt eesmärgistame ja loome efektiivse plaani eesmärkide poole liikumiseks.

EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE / PRODUKTIIVSUS:

Lähtuvalt prioriteetidest, eesmärkidest ja eneseanalüüsi tulemustest loome efektiivsema plaani oma eesmärkide poole liikumiseks. Parimate praktikate kaardistus, lihtsad nipid ja nõuanded.

KOOLITUSE LÄBIMISEL OSALEJA:

– oskab analüüsida oma ajakasutust ning suudab enesejuhtimise teel ajaga efektiivsemalt ümber käia;
– on teadlikum igapäevastest ajaraiskajatest ja oskab nendega paremini toime tulla;
– oskab väärtustada efektiivset ajakasutust meeskonnatöös;
– oskab seada prioriteete nii eraelus kui ka igapäevases töös;
– oskab seada eesmärke ja koostada enda jaoks efektiivsem päevaplaan;
– oskab ennast motiveerida ja leida lahendusi pooleliolevate tööde lõpetamiseks.

 

Parema enesejuhtimisega saavutame SISEMISE TASAKAALU ja tunneme rõõmu oma igapäevastest tegemistest, oleme eesmärgipärasemad ja efektiivsemad.

KOOLITUSPÄEVA LÕPUKS VALMIB KA ÜHISELT KOKKU PANDUD “MEIE MEESKONNA EFEKTIIVSUSE KAART”
Avalik esinemine – esinemisoskused ja eneseväljendus

Soovid arendada oma esinemisoskust või hoopis kasvatada enesekindlust ja saada häid nippe, kuidas maandada esinemishirmu?

 

Inspireeriv ja julgustav avaliku esinemise koolitus on just selle jaoks sobilik ning on mõeldud igasuguse esinemiskogemusega inimesele.

 

Koolitust alustame põhjaliku eneseanalüüsiga ehk siis teadvustame reaalset hetkeolukorda ning kaardistame ära eesmärgid edaspidiseks.
Sellest tulenevalt saame teadlikult õppida avaliku esinemise ja eneseväljenduse kunsti lähtuvalt Veikko kui praktiku tõekspidamistest ja kogemustest, mida on ta omandanud üle 20 aasta nii õhtuid juhtides, konverentse modereerides ja erinevaid sündmusi vedades.

KOOLITUSE LÄBIVIIJAD:

Koolitaja ja coach Kersti Jürgenstein ja armastatud näitleja Veikko Täär.

 

“Kõik minu koolitused on kantud positiivsest energiast ning nendes on palju stand up elemente.” – Veikko Täär –

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Põhjalik eneseanalüüs coachingu meetodil (individuaalne coaching grupis).

– teadvustame reaalset hetkeolukorda ning kaardistame ära eesmärgid edaspidiseks.

Põhilised vead, mida avalikul esinemisel tehakse ja mida oleks mõistlik vältida.

Hea esinemisoskuse alused.

Kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks?

– enese valmispanek;

– auditooriumi analüüs;

– abimaterjalide kasutamine esinemisel;

– efektiivne näitlikustamine.

Tähelepanu äratamine ja efektne sissejuhatus.

Hääl ja selle õige kasutamine erinevates esinemispaikades.

– kõne artikulatsiooni parandavad harjutused;

– kuidas kasutada pause?

Kuidas maandada esinemishirmu?

– esinemishirmu peamised põhjused;

– erinevad tehnilised võtted esinemispingete maandamiseks.

Kuidas tõsta enesekindlust?

– praktikum–kuidas mõjuda enesekindlalt ja positiivselt?

Auditooriumi ohjamine.

– mida teha kui satume tupikusse?

– kuulajate küsimustele vastamine;

– ajaraamides püsimine.

Planeerimatud – ootamatud esinemised ja toimetulek.

Maksimaalne võimalik tulemus:

Kui iga osaleja saab koolituse käigus praktilise ja vahetu kogemuse kõne vms etteaste ettevalmistamise ja publiku ees ette kandmise näol, millele järgneb refleksioon / analüüs.

Väärtuspõhine mõtlemine ja meeskonnatöö
Konfliktsete olukordade lahendamine
Käsitletavad teemad:

– konflikti olemus ja kuidas me seda tajume;
– konflikti tasemed organisatsioonis / varjatud – avalik;
– konflikt kui arenguprotsessi loomulik osa.
R.Diltsi mudel – VÄÄRTUSTE TASAND.
– konfliktsete olukordade lahendusmeetodid;
– rollid konflikti juhtimisel, tajumisel, lahendamisel, vältimisel ja külmutamisel – kehtestav, agressiivne, alistuv käitumine;
Eneseväljendus, argumenteerimine ja läbirääkimisoskus teisi austaval viisil. MINA ja MEIE tasand.
– võitja – võitja mudel.

PRAKTILINE TÖÖ:

Meie organisatsiooni/meeskonna (võimalike) konfliktsituatsioonide kaardistamine ja lahendamine.

– efektiivne käitumine pingelises olukorras;
– enesehoidmine – säilenõtkus.

Koolituse tulemus:

– osatakse konflikti kui protsessi mõista, juhtida;
– osatakse erinevaid lahendusmeetodeid kasutades konflikti lahendada;
– õpitakse mõistma oma organisatsioonisiseseid konflikti allikaid, nende põhjuseid ja leitakse optimaalseid lahendusi;
– osatakse vastavalt situatsioonile kehtestavalt ja koostööle orienteeritult käituda;
– suudetakse stressirohkes olukorras säilitada efektiivsus, sealjuures ennast hoides.

Coachiv juhtimisstiil

Soovid endas arendada ja oma meeskonnas juurutada coachivat suhtlemisstiili? Soovid välja töötada Sulle omase coachiva juhtimisstiili? Kui JAH, siis antud koolitus just seda pakub.

 

Coachiv juhtimine käsitleb probleeme väljakutsete ning eesmärkide allikatena. Coachiv juht tegutseb eesmärgipäraselt. Ta ei pea teadma kõiki vastuseid, ta ei ütle oma inimestele ette, mida ja kuidas teha. Ta kasutab küsimusi, mis aitavad inimestel ise lahendusteni jõuda. See aitab töötajatel tõsta enesekindlust ja jõuda sisemise motivatsioonini.

arendame coachivat juhtimis- ja suhtlemisstiili, et muuta oma hoiakuid lahenduskeskseks ja toetavaks
KÄSITLETAVAD TEEMAD:

– coachingu põhimõtted ja töömeetodid;

– coaching vs mentorlus;

– coachingu kasu töökohal;

– lahendustele suunatud, toetavad uskumused ja hoiakud;

– Eric Berne’i suhtlemistasandid ja miks on need olulised;

– aktiivne kuulamine ja peegeldamine coachina;

– 4- planeerimisküsimust;

– GROW ja GROWTH mudelid;

– SMARTER mudel oma eesmärkide saavutamiseks;

– TULEMUSRAAMISTIK;

– võimsad coachingu küsimused;

– kompetentside kaardistamine ja mõõtmine;

– tagasiside andmine ja tunnustamine coachingus.

KAASA COACHINGU MUDELITE JA “TÖÖRIISTADE” KOMPLEKT EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

Kõikide coachingu tehnikate õppimine käib läbi praktiliste harjutuste ja rollimängude, erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud ja paaristööd, praktiliste situatsioonide lahendamine, eneseanalüüsid, erinevad loovmeetodid.

KOOLITUSE LÄBIMISEL OSALEJA:

– on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest;

– oskab kasutada enamlevinumaid coachingu tööriistu ja mudeleid;

– on teadlik erinevatest suhtlemisstiilidest ning oskab neid kasutada;

– on teadlik lahendustele suunatud hoiakute olulisusest;

– on saanud osaleda vähemalt kahes coachingu sessioonis, millest ühe ise coachina läbi viinud;

– oskab analüüsida iseenda tugevusi/nõrkusi ja oma panust meeskonnas.

Tööandja mainekujundus

Tööandja maine on olemasolevate ja potentsiaalsete töötajate arusaam sellest, millise tööandjaga on tegemist. Sinu otsustada on, kas tegeleda maine kujundusega või lasta sel ise kujuneda. Läbimõeldud, süsteemse ja järjepideva mainekujunduse abil saavutad tuntuse ja lood usalduse. Väheneb personalivoolavus, paraneb töötajate motivatsioon ja värbamisvõimekus.

KOOLITUSE EESMÄRK:

Anda teoreetilised teadmised mainekujundusest ja selle vajalikkusest ning praktilised oskused tööandja mainekujunduse projekti väljatöötamiseks, juurutamiseks ja analüüsimiseks.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Koolitusele on oodatud alustavad ettevõtjad, ettevõtete ja organisatsioonide juhid, turundusjuhid ja personalijuhid, kes soovivad oma asutuses maine kujundamisega teadlikult tegeleda.

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Koolitus on jagatud kaheks mooduliks, kusjuures igale moodulile eelneb iseseisev kodune töö.

ISESEISEV KODUNE TÖÖ NR. 1

(maht 4 ak. tundi; juhised saab koolitusele registreerudes)

I MOODUL:

Tööandja mainekujundus – mis see on ja milleks seda vaja on?

Kuidas on mainekujundus seotud personalivoolavusega?
Kuidas parandada töötajate motivatsiooni ja ettevõtte värbamisvõimekust?
Mainekujundustrendid.

Näiteid headest ja mitte nii headest tööandja mainekujundustest.
Iseseisev kodutöö nr. 1 arutelu grupis. Ettekandmine ja ajurünnak.
Mainekujunduse projekti etapid.

Mis on eesmärk ja kuidas eesmärke püstitada selliselt, et neid saavutada.
Eesmärgistamine – mida soovime saavutada? Kuidas see toetab ettevõtte üldiseid eesmärke?
Eelarvestamine ja ressursid.

Mis ressursid meil üldse olemas on ja palju oleme valmis panustama?
Seadusandlusest. Maksusoodustused tervise- ja spordikuludele.

ISESEISEV KODUNE TÖÖ NR. 2

(maht 4 ak. tundi; juhised saab koolituse I õppemoodulis)

II MOODUL:

Meediaplaani koostamine.

Lähtuvalt eesmärgist väärtuspakkumise ja/või tööandja konkurentsieeliste sõnastamine.
Iseseisva kodutöö nr. 2 põhjal sõnumite kirjutamise ajurünnak.
Toetavate tegevuste kaardistamine lähtuvalt meediaplaanist.
Milliseid kanaleid kasutada kommunikatsiooniks?
Kuidas kaasata meeskonda ettevõtte mainekujundusse? Meeskonna kaardistamine.
Tegevusplaan ja ajakava.

Kuidas meeskonnaga tegevusprotsesse jagada?
Mainekujunduse projekti juurutamine ja juhtimine.

Tulemuste mõõtmine ja analüüsimine.
Tulemuste mõõtmiseks erinevad võimalused.
Mainekujundusplaani korrigeerivad tegevused.
Tagasisidestamine ja arutelud grupis.

KOOLITUSE LÄBIMISEL OSALEJA:

– teab mainekujunduse põhimõtteid ja vajalikkust;
– oskab eesmärgistada ja lähtuvalt eesmärgist väärtuspakkumist ja/või tööandja konkurentsieelist sõnastada;
– oskab väljatöötada tööandja mainekujunduse projekti;
– oskab mainekujunduse projekti organisatsioonis juurutada ja juhtida;
– teab ja oskab kasutada lihtsamaid meetodeid projekti analüüsimiseks;
– oskab vajadusel projektis teha korrigeerivaid tegevusi.

KOOLITUSE KÄIGUS VALMIB TÖÖANDJA MAINEKUJUNDUSE PROJEKT

KOOLITUSTE METOODIKA:

Kõik meie koolitused on praktilised ja osalejaid kaasavad. Suunavad reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. Erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud, ajurünnakud, eneseanalüüsid jm loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

Vastavalt vajadusele 4 ak/h, 6 ak/h või 2 päeva (12 ak/h).

Soovi korral 45 minutiline motiveeriv ettekanne.

Küsi pakkumist

Leiame koos sobiva koolituslahenduse

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner alates 17.05.2018.a.

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

    Eesti Töötukassa koolituskaardi

    koostööpartner alates 17.05.2018.a.