Tööandja mainekujundus

Tööandja maine on olemasolevate ja potentsiaalsete töötajate arusaam sellest, millise tööandjaga on tegemist. Sinu otsustada on, kas tegeleda maine kujundusega või lasta sel ise kujuneda. Läbimõeldud, süsteemse ja järjepideva mainekujunduse abil saavutad tuntuse ja lood usalduse. Väheneb personalivoolavus, paraneb töötajate motivatsioon ja värbamisvõimekus.

Tööandja mainekujundus / Arenguagentuur.com / juhtimislahendused ja koolitused / Arenguagentuur OÜ

Mõistlik on koostada mainekujundusplaan 6 – 12 kuuks, iga poole aasta järel koostada uus plaan või olemasolevat vastavalt vajadusele korrigeerida.

Töötame välja Sinu vajadustest lähtuva mainekujundusplaani.

Mainekujundus

– eesmärkide sõnastamine, eelarve kokkuleppimine;

– töötaja väärtuspakkumisest ja/või tööandja konkurentsieelistest lähtuvate sõnumite valik;

– meediaplaani koostamine/kooskõlastamine;

– toetavate artiklite, intervjuude, arvamuslugude loomine, avaldamine ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias lähtuvalt meediaplaanist;

– töökuulutuste kujundamine, avaldamine ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias lähtuvalt meediaplaanist;

– tervikliku värbamiskampaania korraldamine ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias;

– tulemuste mõõtmine.

Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com