ARENGUAGENTUUR OÜ

Meeskondade areng on meie kirg!

KONTAKTID
Helista: (+372) 524 7575
Kirjuta: info@arenguagentuur.com
JÄLGI MEID

Tööandja mainekujundus

Tööandja maine on olemasolevate ja potentsiaalsete töötajate arusaam sellest, millise tööandjaga on tegemist. Sinu otsustada on, kas tegeleda maine kujundusega või lasta sel ise kujuneda.

Läbimõeldud, süsteemse ja järjepideva mainekujunduse abil saavutad tuntuse ja lood usalduse. Väheneb personalivoolavus, paraneb töötajate motivatsioon ja värbamisvõimekus.

eesmärkide sõnastamine ja eelarvestamine;

töötaja väärtuspakkumisest ja/või tööandja konkurentsieelistest lähtuvate sõnumite valik;

meediaplaani koostamine ja kooskõlastamine;

toetavate artiklite, intervjuude, arvamuslugude loomine ning avaldamine ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias;

töökuulutuste kujundamine, avaldamine ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias;

tervikliku värbamiskampaania korraldamine ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias;

tulemuste mõõtmine.

Mõistlik on koostada mainekujundusplaan 6 – 12 kuuks, iga poole aasta järel koostada uus plaan või olemasolevat vastavalt vajadusele korrigeerida.

Meeskonna areng ja koolitused

Meeskond on edu võti – kõige suurem väärtus!

Seepärast kaasame ja arendame. Koolitame ja toetame. Julgustame ja motiveerime. Läbimõeldud motivatsioonipakett ja koolitusplaan toetab meeskonna arengut, annab uut energiat ja värskeid ideid, tõstab töö tulemuslikkust.

MOTIVATSIOONIPAKETT

Motivatsiooni tõstmiseks aitab alati ka koos veedetud kvaliteetaeg, olgu selleks siis pärastlõuna-seminar, koolitus või kindla teemaga praktiline töötuba.

Aitame Sind selle korraldamisel – töötame välja programmi vastavalt Sinu meeskonna eripära ja ettevõtte spetsiifikat arvestades ning viime läbi Sulle sobival ajal ja kohas.

eesmärkide sõnastamine ja eelarvestamine;

hetkeolukorra kaardistamine, meeskonna motiveerituse analüüs;

motivatsiooniplaani koostamine ja kokkulepete sõlmimine;

vajadusel motivatsioonipaketi tutvustamine ja juurutamine ettevõttes;

vajadusel hilisem analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.

KOOLITUSPLAAN

Töötame välja Sinu meeskonna vajadustest ja ettevõtte spetsiifikast lähtuva arengu- ja koolitusplaani.

eesmärkide sõnastamine ja eelarvestamine;

hetkeolukorra kaardistamine, meeskonna koolitusvajaduse analüüs;

koolitusplaani koostamine ja kooskõlastamine;

koolituste ja materjalide ettevalmistamine / läbiviimise korraldamine vastavalt koolitusplaanile ja eelarvele;

koolituste järgne tagasiside analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.