ARENGUAGENTUUR OÜ

Meeskondade areng on meie kirg!

KONTAKTID
Helista: (+372) 524 7575
Kirjuta: info@arenguagentuur.com
JÄLGI MEID

12 kõrge emotsionaalse intelligentsuse tunnust

Aastal 1995 avaldas psühholoog ja teadusajakirjanik Daniel Goleman raamatu, mis tutvustas emotsionaalse intelligentsuse kontseptsiooni. Idee – et me võime oma emotsioone, tundmusi mõista ja juhtida ning see suurendab meie eduvõimalusi – käivitus kiiresti ja see mõjutas tugevalt seda, kuidas inimesed mõtlevad emotsioonidele ja käitumisele.

Golemani arvates on emotsionaalne intelligentsus (EQ) olulisemgi kui intellektuaalne intelligentsus (IQ). Emotsionaalse intelligentsuse tasemest sõltub, kui hästi inimene suudab oma vaimsele intelligentsusele vastavaid võimeid realiseerida. Näiteks, kui inimene ei sea eesmärke ega püüdle nende poole, ei tarvitse tal hoolimata oma vaimuannetest midagi erilist saavutada.

Kõrgelt haritud ja vaimselt intelligentsed inimesed võivad omada küll rohkelt teadmisi, kuid ei oska näiteks sotsialiseeruda. Emotsionaalselt intelligentne inimene oskab aga suurepäraselt suhelda.

EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS KOOSNEB 5-ST OSAST:

– eneseteadlikkus – oma tunnetest aru saamine ja nendel vahet tegemine;
– eneseregulatsioon – oma tujude kontrolli all hoidmine nii, et nad sobiksid vastavalt olukorraga ega läheks vastuollu;
– motivatsioon – oma tunnete kokku kogumine ja nende mingi kindla eesmärgi poole suunamine. Impulsiivsus ja kõhklemine ei kuulu emotsionaalse intelligentsuse juurde.
– empaatia – teiste inimeste tunnete hindamine ja võime neist aru saada;
– sotsiaalsed oskused – inimestevaheliste suhetega toime tulemine, oskus lahendada konflikte ja pidada vestlusi erinevatel teemadel.

Miks meil on vaja emotsionaalset intelligentsust?

Emotsionaalne tervis on õppimisvõime aluseks. Hea õppeedukuse jaoks on tarvis teadmist KUIDAS ÕPPIDA. Selle teadmise aluseks on enesekindlus, uudishimu, tahtmine, enesekontroll, oskus seoseid leida, suhtlemisoskus, koostöövõimekus. Kui õpid esmalt ära selle, kuidas õppida, oled lõppkokkuvõttes palju edukam.

Olles saavutanud emotsionaalse intelligentsuse, võid kindel olla, et oled elus teistest edukam ja saavutad igas valdkonnas rohkem.

Lastele emotsionaalset intelligentust juba varakult sisendades, hoiate ära paljud probleemid, mis nende kasvueas tekkida võivad (depressioon, narkootikumide ja alkoholi tarbimine, madal enesehinnang jne).

KUIDAS NÄEB VÄLJA EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS IGAPÄEVAELUS?

Alljärgnevalt on välja toodud tunnused, mis illustreerivad seda, kuidas emotsionaalne intelligentsus reaalses maailmas väljendud. Leidke ja arendage iseendas neid tunnuseid.

1. Te mõtlete tunnetele.
Emotsionaalne intelligentsus algab sellest, mida nimetatakse enese- ja sotsiaalne teadlikkus, võime tunda emotsioone ja nende mõju nii endas kui ka teistes. See teadlikkus algab järelemõtlemisest.

Esitate järgmisi küsimusi: 

– Millised on minu emotsionaalsed tugevused?

– Mis on minu nõrgad küljed?

– Kuidas mõjutab minu praegune meeleolu minu mõtteid ja otsuste langetamist?

– Mis toimub pinna all, mis mõjutab seda, mida teised ütlevad või teevad?

Need mõtisklevad küsimused annavad väärtuslikku teavet, mida saate iseenda jaoks ära kasutada.

2. Te teete pausi ning kontrollite oma mõtteid ja reaktsioone.
Paus on sama lihtne kui enne rääkimist või tegutsemist hetkeks peatuda ja järele mõelda. Teoorias lihtne, praktikas keeruline. See võib aidata säästa piinlikest hetkedest või liiga kiirete kohustuste võtmisest. Kriitilistes situatsioonides aitab hetkeks mõelda ja valida, millist reaktsiooni välja anda.

Teisisõnu aitab paus hoiduda ajutise emotsiooni põhjal püsiva otsuse tegemisest.

Teil ei ole palju kontrolli emotsioonide üle, mida kogete. Kuid saate kontrollida oma reaktsiooni nendele emotsioonidele – keskendudes oma mõtetele.

Lihtsa näitena võib öelda: te ei saa alati takistada linnu pähe maandumist, kuid te saate hoida ära tema pesa ehitamast seal.

Püüdes oma mõtteid kontrollida, seisate vastu oma emotsioonide orjaks muutumisele, lubades endale elada viisil, mis on kooskõlas teie eesmärkide ja väärtustega.

proaktiivsus_ STIIMUL - REAKTSIOON ARENGUAGENTUUR OÜ
proaktiivsus_ STIIMUL - REAKTSIOON ARENGUAGENTUUR OÜ

STIIMUL – REAKTSIOON Arenguagentuur OÜ

3. Teile on kriitikast kasu.
Keegi ei naudi negatiivset tagasisidet. Kuid teie teate, et kriitika on võimalus õppida, isegi kui seda ei pakuta parimal viisil. Ja isegi, kui see on alusetu, avab see teile akna teiste mõtlemisse.

Negatiivse tagasiside saamisel hoiate oma emotsioone kontrolli all ja küsite endalt: kuidas saaks see mind paremaks muuta?

4. Näitate autentsust – julgete olla MINA ISE.
Autentsus ei tähenda kogu aeg enda ja kõigi jagamist. See tähendab seda, et julgetakse öelda välja see, mida mõeldakse ning julgetakse ennekõike oma väärtuste ja põhimõtete järgi elada.

Te tead, et kõik ei hinda seda, kui omi mõtteid ja tundeid jagad, kuid need, kelle jaoks olete oluline, hindavad seda kõrgelt.

5. Näitate empaatiat.
Oskus näidata empaatiat, mis hõlmab ka teiste inimeste mõtete ja tunnete mõistmist, aitab teil teistega ühenduda. Teiste hindamise või sildistamise asemel töötate kõvasti selle nimel, et asju nende silmade läbi näha.

Empaatia ei tähenda tingimata teise inimese vaatepunktiga nõustumist. Pigem on see püüdmine mõista, miks teine nii mõtleb –  see võimaldab teil luua sügavamaid, omavahel rohkem seotud suhteid.

Empaatiavõime on treenitav oskus – juhtimisinstrument.

6. Kiidate, tunnustate teisi.
Kõik inimesed ihkavad tunnustust. Kui kiidate teisi, rahuldate selle iha ja tekitate protsessis usaldust.

Kõik algab sellest, kui keskendute teiste headele külgedele, jagades konkreetselt seda, mida hindate, inspireerite neid olema iseenda parim versioon.

7. Annate kasulikku tagasisidet.
Negatiivsel tagasisidel on suur potentsiaal kahjustada teiste tundeid. Seda mõistes oskate ümber kujundada kriitika konstruktiivseks tagasisideks, nii et adressaat peab seda kasulikuks, mitte kahjulikuks.

8. Vabandate.
Et öelda: “mul on kahju” – selleks on vaja jõudu ja julgust. See näitab alandlikkust, tugevust, kvaliteeti, mis tõmbab loomulikult teisi teie juurde.

Emotsionaalne intelligentsus aitab teil mõista, et vabandamine ei tähenda alati, et eksite. See tähendab, et väärtustatakse oma suhet rohkem kui oma ego.

9. Andestate ja unustate.
Hoides kinni pahameelest on nagu noa jätmine haava sisse. Kuigi teine osapool liigub oma eluga edasi, ei anna teie endale kunagi võimalust paraneda.

Andestades ja unustades takistate teiste poolt põhjustatud emotsioonide pantvangis olemist – see võimaldab teil edasi liikuda.

10. Peate oma kohustusi.
Tänapäeval on tavaline, et inimesed rikuvad kokkuleppeid või kohustusi. Mõne kokkuleppe rikkumine teeb ehk vähem kahju, kui teine, kuid kui teil on kombeks oma sõna pidada – nii suurtes kui ka väikestes asjades – kasvab teil usaldusväärne ja tugev maine.

11. Aitate teisi.
Üks suurimaid viise, kuidas teiste emotsioone positiivselt mõjutada, on neid aidata.

Enamik inimesi ei hooli tegelikult sellest, kus koolis olete käinud või mille lõpetanud, ega isegi teie varasematest saavutustest. Kuidas on aga hetkedega, mida olete nõus oma igapäevasest graafikust välja võtma, et neid kuulata või aidata? Teie valmisolek olla olemas ja aidata loovad usalduse ja inspireerivad teisi järgima teie eeskuju.

12. Te kaitsete end emotsionaalse sabotaaži eest.
Mõistate, et emotsionaalsel intelligentsusel on ka tume külg – näiteks kui indiviidid üritavad manipuleerida teiste emotsioonidega isikliku tegevuskava edendamiseks või mõnel muul isekal põhjusel.

Ja sellepärast jätkate oma emotsionaalse intelligentsuse arendamist – et kaitsta ennast siis, kui nad seda teevad.

 

Soovid individuaalset coachingut? Uuri lähemalt: Individuaalne coaching ›

Individuaalne coaching on mõjusaim vahend: selguse saamiseks, karjääri planeerimiseks või muutuseks, isiklikuks arenguks, muutuste ja keeruliste olukordadega toimetulemiseks, teadlikkuse ja enesekindluse kasvatamiseks.

Tagasi blogi lehele ›