Ajurünnakustuudio MÕTTERUUM – Miku talu Savastveres alustab!

14.aprill 2020 alustab oma tegevust MTÜ MÕTTERUUM. 

Ajurünnakustuudio MÕTTERUUM - Miku talu Savastveres

Vii oma meeskonna mõtted uuele tasemele!

Suurepärane looduskaunis koht Sinu meeskonnale  koosolekukoolitusemeeskonna coachingu vms läbiviimiseks.

Miku talu Savastveres MÕTTERUUM / Arenguagentuur OÜ koolitused ja coaching

LISAINFO JA BRONEERIMINE:

Kersti Jürgenstein

MTÜ MÕTTERUUM asutaja ja eestvedaja
Tel: (+372) 524 7575
E-post: info@arenguagentuur.com


MTÜ MÕTTERUUM PÕHIEESMÄRK on aidata kaasa nii liikmete, kohaliku elanikkonna kui ka laiema üldsuse enesearengu tõusule ja juhtimiskvaliteedi arendamisele Eestis läbi coachingu, mentorluse ja meeskonnatöö treeningute, luues selleks looduskeskne ja toetav keskkond „MÕTTERUUM“.

TEGEVUSED eesmärkide saavutamiseks:
– algatab arutelusid, töögruppe, kohtumisõhtuid jms;
– korraldab ja viib läbi vabaaja tegevusi, ühisüritusi, koolitusi, täiendõpet, coachingut, mentorlust ja meeskonnatöö treeninguid;
– teeb koostööd kohaliku elanikkonnaga eesmärgiga arendada ja edendada kogukonnatunnet;
– töötab välja ja levitab enesearengu tõusule ja juhtimiskvaliteedi arendamisele vajalikku metoodikat ja infomaterjale; teeb sellealast koostööd teiste organisatsioonide ja üksikisikutega.

 

#ajurünnakustuudio #mõtteruum #mikutalusavastveres #arenguagentuur #koolitused #coaching #kerstijürgenstein #sibulatee #eneseareng #meeskonnatöö #ajurünnak

Tagasi blogi lehele ›