ARENGUAGENTUUR OÜ

Meeskondade areng on meie kirg!

KONTAKTID
Helista: (+372) 524 7575
Kirjuta: info@arenguagentuur.com
JÄLGI MEID

Põhiväärtuste ajurünnak

Mis on väärtused?

Väärtused on ühiskonnas väljakujunenud arvamused hea ja halva kriteeriumitest, nende hinnangute alusel juhinduvad inimesed igapäevaelus valikute tegemisel ning otsuste langetamisel.

Erinevalt sotsiaalsetest normidest, mis reguleerivad käitumist teatud kindlates olukordades, on väärtused kindlate olukordade ülesed. Väärtused omandatakse sotsialiseerumise käigus.

 

VÄÄRTUSED ANNAVAD MEIE ELULE MÕTTE – ON MAAILMAS ORIENTEERUMISE PÕHIMÕTTED.

Kuid kui sageli me tegelikult (teadlikult) mõtleme väärtuste peale?

Mis on MINU põhiväärtused?

Kuidas toetun nendele igapäevaelus?

Millised on minu meeskonnaliikmete väärtused?

Kas meil meeskonnana on välja kujunenud MEESKONNA VÄÄRTUSED?

Kas me kõik oleme nendest ühtmoodi teadlikud?

 

Kuidas me saame, toetudes väärtustele, oma elu ja meeskonnatöö tulemuslikuks ja nauditavaks kujundada?

Shalom Schwartzi määratluse kohaselt on väärtused veendumused või mõtted, mis on seotud soovitavate tagajärgede või käitumisviisidega, on konkreetsetes olukordades püsivad, suunavad käitumise, inimeste või sündmuste valikut ning järjestuvad suhtelise tähtsuse järgi.

Väärtusteks võidakse nimetada ka konkreetseid või abstraktseid objekte ja protsesse, millele on omistatud kas positiivne või negatiivne väärtus.

 

SIIN ON LOETELU KÜSIMUSTEST, MIS AITAVAD TEIL LÄBI VIIA AJURÜNNAKUT PÕHIVÄÄRTUSTE VÄLJASELGITAMISEKS:

 

1. Kes on Teid oma elu jooksul inspireerinud ja millised omadused konkreetsemalt nende osas olid inspireerivad?

 

2. Meenutage aega, mil olite “oma parimal tasemel”, kirjeldage seda ja leidke vastused küsimustele “MIS?” ja “MIKS?”

 

3. Milliseid iseloomujooni Te teistes inimestes imetlete või iseendas viljeleda tahate?

 

4. Mis on Teie suurim saavutus?

 

5. Kas on mingeid omadusi, mida Te ei salli?

 

6. Kui Te peaksite ennast 15. sõnaga (või vähemaga) tutvustama kellelegi, kes Teid ei tunne, siis mis sõnad need oleksid?

 

7. Millised on reeglid, mille olete endale seadnud, mida rangelt järgite?

 

8. Millised reeglid olete endale seadnud aga mida on raske järgida?

 

9. Millised on olnud Teie suurimad ebaõnnestumised või mis on need asjad, mida soovite teha paremini?

 

10. Mis paneb Teid end hästi tundma, naeratama, südamest naerma? Mis tekitab Teis õnnetunde?

 

11. Kas saate kindlaks teha aja, mil tundsite end ebaefektiivsena või Teie jõupingutused olid valesti suunatud, ja miks?

 

12. Kui nüüdseks on kirjas juba mõned Teie põhiväärtused (või vähemasti märksõnad), siis milliseid väärtusi Te muudaksite ja milliseid soovite säilitada?

 

Soovid oma meeskonna ühised põhiväärtused kaardistada koos Arenguagentuuriga? Selleks uuri koolitust: Väärtuspõhine mõtlemine ja meeskonnatöö ›

Saadaval on TASUTA põhiväärtuste ajurünnaku kaardid ›

Tagasi blogi lehele ›